Wielkość A A A
Kontrast A A

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Roboty budowlane. Modernizacja Kina Tęcza wraz z otoczeniem oraz wyposażeniem trwale związanym z budynkiem na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

ARCHIWUM:

Tryb podstawowy na usługi: Wykonanie kompleksowej, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania pn. „Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

TRYB PODSTAWOWY NA DOSTAWĘ, URUCHOMIENIE ORAZ UTRZYMANIE PLATFORMY „VOD WARSZAWA” WRAZ Z APLIKACJAMI NA ROK 2023

TRYB PODSTAWOWY NA DOSTAWĘ, URUCHOMIENIE ORAZ UTRZYMANIE PLATFORMY „VOD WARSZAWA” WRAZ Z APLIKACJAMI NA ROK 2022