Wielkość A A A
Kontrast A A

Dostępność

Deklaracja dostępności ckf.waw.pl

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckf.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji wskazanych punktów, następujące elementy nie zostały wdrożone do serwisu:
 • Zrozumiała kolejność - niektóre karuzele na stronie nie działają prawidłowo w rozumieniu punktu o prawidłowej kolejności treści.
 • Widoczny fokus - nie wszystkie elementy mające focus mają prawidłowo widoczną zmianę koloru.
 • Niektóre filmy i materiały multimedialne nie posiadają napisów alternatywnych, audiodeskrypcji oraz tłumaczeń na PJM.
 • Niektóre materiały nie posiadają możliwości automatycznego odsłuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julia Bachman.
 • E-mail: jbachman@ckf.waw.pl
 • Telefon: +48 789 291 086

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
 • Adres: Aleje Ujazdowskie 20/4, 00-478 Warszawa
 • E-mail: ckf@ckf.waw.pl
 • Telefon: +48 518 640 875

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aleje Ujazdowskie 20

Siedziba Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy znajduje się pod adresem: Aleje Ujazdowskie 20/4.

Parking

Nie mamy parkingu. Siedziba CKF mieści się w centrum Warszawy i nie ma możliwości zapewnienia własnego parkingu. W pobliżu są dostępne publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 10 metrów od wejścia głównego. Publiczne miejsca parkingowe są odpłatne zgodnie z taryfikatorem m. st. Warszawy. Z miejsc parkingowych do siedziby CKF prowadzą publiczne chodniki.

Miejsca parkingowe

Pies asystujący

Do siedziby CKF zapraszamy z psem asystującym. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Wejście do siedziby CKF jest dostępne bezpośrednio z chodnika publicznego na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać do CKF na wózku. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi są przezroczyste. W godzinach otwarcia można poprosić osoby z CKF o asystę pod numerem telefonu +48 789 291 086.

Ciągi poziome

Przestrzeń za wejściem obejmuje obszar korytarzyka z wieszakiem na ubrania spełniający funkcję mini-szatni, z którego bezpośrednio przechodzi się do obszaru użytkowego. Pomiędzy przestrzenią mini-szatni, a obszarem użytkowym nie ma żadnych przeszkód typu schody, drzwi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze, część pomieszczeń znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dostępna jest na żądanie u pracownika Centrum, platforma. Schody są kontrastowo oznaczone. Dostęp do toalety jest w przestrzeni podwyższonej.

Ciągi pionowe

Część pomieszczeń na parterze (pomieszczenia socjalne oraz toaleta) dostępne są na podwyższeniu, do którego prowadzą niewielkie schody z poręczą, oznaczone kontrastową taśmą. Posiadamy przenośną platformę na schody.

Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa z kilkoma stopniami schodów (posiadamy przenośną platformę) oraz winda nie jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro zaopatrzone jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Opis przestrzeni

W części znajdującej się na poziomie gruntu, możliwe jest swobodne podejście dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub podjechanie na wózku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna, jest dobrze oświetlona. Proszę zwrócić uwagę na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż Al. Ujazdowskich. Przejście dla pieszych przed siedzibą CKF jest dobrze oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, jednak przejście nie jest oznakowane sygnalizacją świetlną. 

Wszystkie pomieszczenia projekcyjne są wyposażone w stacjonarne, obwodowe pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada przycisk zmiany kontrastu na wyższy oraz przyciski umożliwiające powiększanie tekstu.

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi potrzebę dostępu alternatywnego materiału, który takowego dostępu nie zapewnia bezpośrednio w Serwisie, CKF podejmie odpowiednie działania w celu niezwłocznego dostarczenia dostępu alternatywnego po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia zapotrzebowania. 

Centrum Kultury Filmowej zapewnia możliwość indywidualnej obsługi z tłumaczeniem migowym on-line w godzinach: poniedziałek-piątek: 7:00-20:00; sobota, niedziela: 9:00-17:00 po wcześniejszym umówieniu.